Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a Baranyainé Széles Júlia kisadózó (székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1.., adószám: 56631395-1-43), mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett, https://pamuttishop.hu/ aloldalaként megjelenített webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum elfogadására vonatkozó beleegyezés nem kerül esetenként elkülönülően iktatásra, a Szolgáltató nem kezeli papír alapon (jelen ÁSZF tehát kizárólag elektronikus formában megkötött szerződésnek minősül). A Szolgáltató jelen ÁSZF tekintetében a Ptk. 205. § (1) és (2) bek., 216. §-ban foglaltakat tartja kötelező erejűnek: A szerződés egyik feltételét sem lehet egyoldalúan megállapítani, így az általános feltételek is csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a másik szerződő fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Weboldalunk használatával és Webshopunkból történő vásárlással Ön (a továbbiakban “Vásárló)” a fent megjelölt szabályokat magára nézve kötelezőként ismeri el. Tekintettel a Kúria GK 37. számú állásfoglalásának IV. pontjában megfogalmazottakra, rögzítjük, hogy abban az esetben, ha az általános feltételek valamely rendelkezését többféleképpen is lehet érteni, azt a Ptk. 207. §-ának (1) bekezdése szerint kell értelmezni, tehát úgy, ahogyan azt a másik félnek a feltételeket kidolgozó gazdálkodó szervezet feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett. Ha ezen szabály alkalmazásával is kétséges marad a kikötés tartalma, az általános szerződési feltételt kidolgozó gazdálkodó szervezet szerződéses partnere számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Baranyainé Széles Júlia kisadózó

A szolgáltató székhelye: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@pamuttishop.hu

Adószáma: 56631395-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság (Cégbíróság) neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Név: INFO 4 Bt.
Székhely: 2083 Solymár, Terstyánszky u. 47/a
Adószám: 21596258-1-13
Email: info@4brainz.hu

A Szolgáltatót a jelen ÁSZF megalkotásánál a Vásárlók pontos, jól átlátható tájékoztatásának és vásárlóbarát kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte a Társaság által értékesített termékek iránt elkötelezett vásárlók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

1. Alapvető rendelkezések

1.1.  ÁSZF hatálya a https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházunkban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában a távollévők között létrejövő adásvételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

1.2.  A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar – függetlenül attól, ha egyes termékek megnevezésében, vagy leírásában idegen nyelvű kifejezés(ek) található(ak).

1.3.  A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Szolgáltató valamennyi adásvételi ügylethez egyedi azonosítót (Megrendelésszámot) rendel, amely segítségével a megrendeléseket nyilvántartja. A megrendelések alapján megkötött szerződések utólagos hozzáférhetőségét az erre irányuló kérés alapján biztosítjuk, a regisztrált felhasználók számára a regisztráció alkalmával létesített fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek, továbbá a szerződés egyedi feltételei (pontos termék megnevezés. darabszám, méret, szín, típus, stb.) a Vásárló számára a szerződés létrejöttének alkalmával elküldött visszaigazoló e-mail üzenetben a weboldalra mutató linkre kattintva is megtalálhatóak.

1.4. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

1.5. A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Szolgáltató elektronikus / technikai eszközök útján biztosítja, hogy a https://pamuttishop.hu/ címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlást megelőzően beszerezze a Vásárló kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

1.6.  A Szolgáltató valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (a szolgáltató által meghatározott mindenkori díjszabás) tarifa alapján hívható. A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit a Vásárló internetszolgáltatója határozza meg az e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a Szolgáltató a webáruház eléréséhez további díjat nem számol fel.

1.7. A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházban vásárlást tervező Vásárlónak a vásárlást megelőzően lehetősége van felkeresni bármely Szolgáltató által üzemeltetett szaküzletet (amelyek címe és egyéb elérhetősége megtalálható a https://pamuttishop.hu/ oldal „Kapcsolat” menüpontjaiban, valamint jelen dokumentum első oldalán), és a jogszabályi rendelkezéseken alapuló előzetes tájékoztatások (jelen ÁSZF) papíralapú változatát átvenni. Amennyiben a Vásárló ezen papíralapú tájékoztatások beszerzése nélkül kezdeményez vásárlást a https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházban, azzal a Vásárló és a Szolgáltatóközötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik, hogy a Szolgáltató az e rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

1.8.  A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruház felületeit törekedtünk úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb eszközön egységes formában elérhető és jól használható legyen. Ez igényelhet a Vásárló részéről bizonyos kompromisszumokat is, így előfordulhat, hogy a számítógép nagy képernyőjén részletesebb információkat is megjeleníthetőnek látna, azonban mobiltelefonon keresztül használva a képernyő egyes részeinek nagyítása, vagy látást segítő eszköz használata szükséges lehet a Vásárló számára.

1.9.  A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruház műszaki védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelminyilatkozatkifejezetten meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

1.10.  A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adásvételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

1.11.  A Szolgáltató az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

2. Webáruház on-line látogatása

2.1.  A https://pamuttishop.hu/ címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetők, kiválaszthatók. A termékcsoportokon belül meghatározott termék főcsoportok (pl. Textilek) és alcsoportok (pl. Pamutvászon, Passzé) segítségével igyekszünk megkönnyíteni a honlapon történő tájékozódást.

2.2.  A megrendelni kívánt termék egyedi jellemzőiről (áráról, cikkszámáról, elérhető színekről és méretekről), továbbá a webáruházon kívüli: Szolgáltató márkaüzlet) elérhetőségeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat.

3. Fiók regisztráció

3.1.  A regisztráció során lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni számunkra olyan módon, hogy ez bekerüljön az ügyfeleink vásárlásairól vezetett nyilvántartásunkba. 

3.2. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

4. Adásvételi Szerződés létrejöttének folyamata

4.1.  A https://pamuttishop.hu/ webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.2.  A fenti pontokban leírt webáruház látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltüntetve a termék megnevezését, méretét, színét, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Teljes megrendelése összeállításához, tehát több termék egyidejű megvásárlásához a vásárlást folytatása során van lehetősége.Ezen a felületen választhat továbbá, hogy visszatér a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Fizetés” gombra kattintva. 

4.3.  Az előző pont szerinti felületen a Fizetés gombra kattintva érheti el a kosár összesítő felületet, ahol módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. Ezen a felületen is választhat továbbá, hogy visszatér a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Fizetés” gombra kattintva. Ekkor a „Személyes adatok” menühöz érkezik, ahol megadhatja nevét, emailcímét és elfogadhatja jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát. A “Folytatás” gombra kattintva a “Címek” lépésben megadhatja szállítási és számlázási címét. Ha mindent rendben talált, vagy eszközölte a szükséges változtatásokat, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva továbbítja felénk adásvételi szándéknyilatkozatát. Ezt követően visszaigazolást kap megrendeléséről – ezzel az adásvételi szerződés megkötöttnek tekintendő. 

4.4.  A “Folytatás” gombra kattintva a “Szállítási mód” lépésben kiválaszthatja a kézhezvétel módját, valamint itt kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. Cégünk a Foxpost ZRt. futárcéggel juttatja el a megrendelt termékeket házhozszállítás esetén. Szállítási díj (amely igény esetén az utánvétel díját is tartalmazza) csomagonként 1259 Ft (max. 15kg súly).

4.5. A “Folytatás” gombra kattintva a “Fizetés” lépésben kiválaszthatja a fizetésmódját, ami jelenleg banki átutalás . A házhozszállítás díját a választott átvételi / fizetési mód és a kiszállítás igényelt helyszíne (Magyarországon belül) nem befolyásolja. A Szolgáltató az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen esetben nem számít fel.

4.6.  A jobboldali összegző panel a kiválasztott termékek teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

4.7.  Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a „Rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti a https://pamuttishop.hu/ webáruház részére, ellenkező esetben a „Személyes adatok”, “Címek” vagy “Szállítási mód” lépésekre kattintva visszaléphet adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

4.8.  A rendelés feladásával adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (hatályos definíció: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.9.  A megrendelés leadását követően automatikus megerősítő emailt küldünk arról, hogy nyilvántartásba vettük a megrendelését. Ezt követően, legkésőbb 96 órán belül emailben visszaigazolja a Szolgáltatós a Vásárlónak a megrendelés elfogadásának tényét, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy a Szolgáltató megkapta Vásárló által elküldött megrendelést és annak teljesítését Szolgáltató vállalja. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a https://pamuttishop.hu/ webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy ezek nem ilyen formában jönnek létre. A Szolgáltató által kiállított és a kiszállított termékekhez mellékelt adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles okiratként igazolják, hogy a szerződést a Szolgáltató létrejöttnek tekinti és tartalmazza ennek lényeges feltételeit is. 

4.10. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 5 munkanapon belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, úgy a megrendelés nem jön létre, a Vásárló mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

4.11. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti. Tekintettel arra, hogy a módosítási javaslat alapján újra meg kell vizsgálni, hogy a kért termék rendelkezésre áll-e, ezért a módosítás mindaddig nem tekinthető elfogadottnak, amíg a megváltozott tartalom nem kerül visszaigazolásra.

4.12.  A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltató-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. Szerződés teljesítése

5.1.  A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására a Vásárló által megjelölt magyarországi címre. Termékeink továbbítására külföldi cím megadása esetén is lehetőség van, ebben az esetben a speciális magyaroroszági kézbesítésekre alkalmazott fentebb körülírt feltételek nem alkalmazhatóak, ilyen esetben a Szolgáltatóhoz  tud fordulni. A termékek kiszállítási ideje függ attól, hogy a termék(ek) melyik raktárunkban található(k). Amennyiben a Vásárló több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek 7 munkanapon belül megérkezzenek a Vásárlóhoz nehezítő körülmények felmerülése esetén is. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a Vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen).

5.2.  A terméknek a futártól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

5.3.  Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállni.

6. Kedvezmények

6.1. Webáruházunkban állandó jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

6.2.  Egyes kedvezmények igénybe vételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 • Akciós árú termékek esetében további kedvezmény nem érvényesíthető;

 • Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;

 • Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

7. Közreműködők

Közreműködők (nem értve e fogalom alatt a „Teljesítési segédek” meghatározását, értve azonban a megrendelt termékek Vásárló által megadott címre történő szállítását végző kiscsomagszállító vállalkozást). Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódóan közreműködőként és adatfeldolgozóként igénybe vett szolgáltatók:

Foxpost ZRt. (weboldalon történt nyilatkozata szerint a GDPR szabályai szerint jár el az adatkezelésben.)

 8. Kellékszavatosság

A kellékszavatosságra vonatkozó, vásárlók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

 Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő héten belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Elállás

9.1.  A https://pamuttishop.hu/ webáruházban kötött szerződés esetén (kivéve a weboldalon történő megrendelést követő személyes átvétel esetét) a Vásárlót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítana ki a szolgáltató, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

9.2.   Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Szolgáltató 1. fejezetben megjelölt címére kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben.

9.3.  A Vásárló az elállási jogát az erre történő egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.4.  Ha a Vásárló az előző pontban foglaltak szerint eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Termék visszajuttatásának költsége Vásárlót terheli, így az nem hárítható át a Szolgáltató-ra.

9.5.  A Szolgáltató a fentieknek megfelelő elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló választása szerint banki átutalás formájában téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

9.6.  Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

9.7.  Az elállás akkor gyakorolható jogszerűen, ha a termék eredeti, sérülésmentes csomagolásában és nem használt állapotban kerül vissza a Szolgáltatóhoz.

9.8.  A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta.

9.9.  Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a https://pamuttishop.hu/ webáruházban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

9.10.  A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.

9.11.  A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

10. Ügyfélszolgálat

10.1.  A Szolgáltató abban érdekelt, hogy a látogatók és a Vásárló a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve https://pamuttishop.hu/ oldalakkal, ezért bármilyen kritika, probléma kapcsán minden észrevételt, javaslatot szívesen fogad.

10.2.  Ügyfélszolgálatunk a jelen dokumentum 1. oldalán megadott központi elérhetőségen áll a rendelkezésükre.

11. Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés

11.1  Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük, írja meg nekünk az info@pamuttisop.hu e-mail címre, vagy küldje el a Szolgáltató 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

11.2.  A Szolgáltató üzlethelyiségeiben személyes panaszbejelentésre is van lehetőség, a panasz azonnali kivizsgálása ugyanakkor nem biztosított bármely üzlethelyiségben. Ilyen esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

11.3.  A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

11.4.  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a Vásárlói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

11.5.  A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

11.6.  Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló Vásárlói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyaasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

 2. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Vásárlói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 1. Bírósági eljárás. A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

12. Szerzői jogi fenntartások

12.1.  A https://pamuttishop.hu/ oldalakon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a Szolgáltató minden őt megillető jogot fenntart.

12.2.  A https://pamuttishop.hu/ oldalak látogatói nem jogosultak a Szolgáltató szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

13. Technikai feltételek

13.1.  A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a https://pamuttishop.hu/ oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

13.2.  A Szolgáltató által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmazza.

14.  Jelen ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával hatályát veszti az ezt követően megkötésre kerülő adásvételi szerződések vonatkozásában. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

15. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet -  Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).